Contactformulier

Naam:
Voornaam:
Straat+nr:
Stad/dorp:
Email adres:
GSM(mobiel):
Huurdatum:
Begintijd:
Eindtijd:
Levering:
Straat+nr:
Stad/dorp:
Ophaling:
Straat+nr:
Stad/dorp:
Drank: 50L
30L
Tapinstallatie (indien u zelf een vat voorziet)
wij voorzien onze eigen drankjes (indien u geen vat voorziet)
BOB Wij voorzien zelf een BOB
Wij huren een BOB van FeestFiets (Enkel mogelijk als begin en eind-locatie de zelfde zijn en er voldoende parkeerplaats is voor het voertuig dat de feestfiets transporteert.)
Opmerkingen:
ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord
Dit is een aanvraag, geen reservatie.
feestfiets locatie kaart belgië